Pogoji poslovanja Stream.si

 1. Cenik Vse cene so v Evrih (Eu) in že vključujejo davek na dodano vrednost (DDV).Cene na spletnem ceniku so informativne in se lahko na predračunu spremenijo, zato velja cena iz predračuna. Plačilo izvedete na naš bančni račun ali preko poštne nakaznice.
 2. Spremembe cene Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen. Uporabnikom, ki so plačali storitev vnaprej zaradi spremembe cen ne bo treba doplačati za storitev.
 3. Resničnost podatkov Naročnik odgovarja za pravilnost vnešenih osebnih podatkov med naročanjem. Ponudnik ne odgovarja za napake, ki bi bile povzročene zaradi tega.
 4. Izstavitev računa Račun bo izstavljen v elektronski obliki ali poslan v kuverti na dom, po plačilu storitve v zakonskem roku na podatke posredovane ob naročilu.
 5. Storitve Storitev bo vklopljena po prejetju plačila, v nekaterih primerih v roku sedmih dni. V primeru zunanjega dejavnika si ponudnik pridržuje pravico da pride do kasnejšega vklopa storitve.
 6. Vsebina spletnih strani in zlorabe strežnika Ponudnik ima pravico nadzirati in pregledovati vsebino strežnikov.Uporabnik v celoti odgovarja za vsebino na zakupljenem prostoru na strežniku. Prepovedano je pošiljanje množične pošte (slama – spam) ali pošte na naključne e-mail naslove. Prepovedano je prekomerno izkoriščanje zmožnosti strežnika.Prepovedano je uporabljati naše storitve za škodovanje fizičnim in pravnim osebam. Prepovedane vsebine so: - Pornografija - Hekerski programi - Piratska programska oprema - Kakršni koli podatki, datoteke in programi, ki kršijo avtorske pravice ustvarjalcev - Spletna vsebina, ki spodbuja sovraštvo in nasilje - Kakršnekoli nezakonite vsebine
 7. Prekinitev trajanja storitev Uporabnik storitev mora ponudnika predčasno obvestiti o prekinitvi najema storitev (Glej tocko 8.2 Prekinitev storitve). Ponudnik ne omogoča vračanja denarja za prekinitev storitev. Vsakršna zloraba ali kršenje pogojev poslovanja s strani naročnika, bo kaznovana s prekinitvijo storitev. Ponudnik lahko zavrne opravljanje storitev uporabniku, če se odloči da so te neprimerne. Ponudnik si pridržuje pravico, da zaradi zunanjega dejavnika (dobavitelji, naravne nesreče, računalniški vdori, itd.) začasno ali trajno izklopi storitev.
 8. Prekoračitev dovoljenega prenosa podatkov (bandwidth) Neuporabljen prenos podatkov iz prejšnjih mesecev ni prenosljiv. V primeru prekoračitve kupljenega prenosa se uporabniku ta zaračuna po našem ceniku, če je kršitev hujša se uporabniku onemogoči storitev do naslednjega meseca.
 9. Odgovornost uporabnika storitev 10.1 Varnost podatkov Uporabnik storitev v celoti odgovarja za vso škodo nastalo z uporabo in delovanjem zakupljene storitve. Uporabnikova dolžnost je da skrbi za varnost vseh podatkov, kateri so bili s strani ponudnika poslani uporabniku za upravljanje z storitvami (uporabniška imena, gesla...). Uporabnik se strinja, da bo vzdrževal potrebne varnostne kopije vsega materiala, ki bo naložen na zakupljenem spletnem prostoru. 10.2 Prekinitev storitve Uporabnik storitev nas je dolžan vnaprej obvestiti o prekinitvi storitve, če tega ne stori mu lahko ponudnik izda račun za opravljanje storitev v naslednjem mesecu.Odpovedni rok je pri storitvah različen.
 10. dgovornost ponudnika Ponudnik ne odgovarja za izgubljene podatke ali nedelovanje strežnika v primeru hekerskih napadov, vdorov, okvare strežnika, zunanjih dejavnikov ali drugih razlogov.Ponudnik ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi jo uporabnik utrpel z uporabo naših storitev. Ponudnik prav tako ne odgovarja za �kodo nastalo tretjim osebam ali gospodarskim družbam, z uporabo njegovih storitev s strani uporabnika.
 11. Spremembe pogojev poslovanja Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnekoli spremembe pogojev poslovanja brez predhodnega opozorila.
domov
streaming ponudba
naroci
Clanki in Vodici
cenik
podjetje
kontakt